Ihminen ei voi koskaan elämässään tietää mitä tulee tapahtumaan. Yllättävän tapahtuman seuraukset voivat käynnistää ketjureaktion, joka hajottaa elämän. Auta ihmistä -keräys auttaa hädässä olevia ihmisiä ympäri Suomea.

Auta ihmistä -mediakampanjat ovat tuoneet esiin useita aiheita vuosien varrella. Aiheina ovat olleet yksinhuoltajuus, lasten ja nuorten yksinäisyys, asunnottomuus, vanhusten yksinäisyys, työttömyyden aiheuttama syrjäytyminen sekä huono onni joka voi sattua kenen tahansa kohdalle. Vahvasti dramatisoidut printtimainokset sekä vetoavat mainosfilmit ovat koskettaneet ihmisiä vahvasti ja voittaneet useita palkintoja.

Jottei yksinhuoltajakaan jää yksin

Huoli toimeentulosta on jatkuvaa. Mahdollisuus hankkia välttämättömiä tavaroita, osallistua harrastuksiin tai esimerkiksi kesäleireille on monelle perheelle yhä haastavampaa. Perheiden lapset saattavat syrjäytyä ja nähdä elämän varjoisampana kuin se onkaan.

Tutustu kampanjaan

Lasten ja nuorten yksinäisyys

Pelastusarmeija kantaa huolta lasten ja nuorten yksinäisyydestä. Mahdollisuudet osallistua harrastustoimintaan ja hankkia välttämättömiä tavaroita on monessa perheessä yhä vaikeampaa. Tämän seurauksena eriarvoisuus lasten ja nuorten välillä sekä ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys ovat kasvaneet.

Tutustu kampanjaan

Jotta kaikilla olisi koti

Taloudellisten ongelmien lisääntyminen kasvattaa myös asunnottomuuden riskiä. Pelastusarmeija pyrkii ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja ihmisten joutumista asunnottomiksi, auttaa asunnottomuuden kohdatessa ja tukee kotona asumista.

Tutustu kampanjaan

Elämän rakkaus

Kampanja kiinnittää huomiota vanhusten tilanteeseen. Se muistuttaa myös siitä, että tärkeintä on rakkaus. Yksinjääminen on usein myös rakkaudenkaipuuta. Sitä, ettei ole ketään, joka pitäisi kädestä.

Tutustu kampanjaan

Jottei kukaan jää yksin hädän keskelle

Kampanja dramatisoi sitä, kuinka elämän myrskyissä ihminen ja kokonainen perhe  kokee jäävänsä yksin hädän keskelle. Turvaverkot katoavat alta ja ihmiset ovat vaarassa syrjäytyä ja jäädä sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle. Kampanjavideo dramatisoi osaltaan yksinäisyyden kokemusta ja turvaverkkojen katoamista.

Tutustu kampanjaan

Huono onni voi kohdata kenet tahansa

Tarja Halonen ja Peter Vesterbacka halusivat auttaa Suomen vähävaraisia laittamalla itsensä likoon ja osoittaakseen millaiseksi heidän elämänsä olisi saattanut kehittyä, mikäli heitä olisi kohdannut huono onni. Mainoskampanjassa he kuvauttivat itsensä vähäosaisina kanssakulkijoina. 

Tutustu kampanjaan