Lisätietoja

Markkinoinnin ja yritysyhteistyön vastaava

Anne Fredriksson
+358 40 747 0748
[email protected] 

Viestintäpäällikkö 

Everstiluutnantti Eija Kornilow
+358 40 503 9142
[email protected] 

Keräyslupa

RA/2016/881 Poliisihallitus 15.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2021