PIENIKIN APU AUTTAA KATKAISEMAAN ULKOPUOLISUUDEN KIERTEEN.


Pelastusarmeija kantaa huolta lasten ja nuorten yksinäisyydestä. Pandemian aikana lasten henkinen ja fyysinen hyvinvointi on ollut vaarassa, kun perheiden toimeentulo on ollut uhattuna ja sosiaaliset kontaktit on rajoitettu minimiin. Mahdollisuudet osallistua harrastustoimintaan ja hankkia välttämättömiä tavaroita on monessa perheessä yhä vaikeampaa. Tämän seurauksena eriarvoisuus lasten ja nuorten välillä sekä ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys ovat kasvaneet.

Sinun avullasi voimme torjua nuorten ja lasten syrjäytymistä jo ennen kuin ongelmat ovat muuttumassa vakaviksi. Kampanjalla saaduilla lahjoituksilla voidaan antaa taloudellista ja toiminnallista tukea. Nuorta voidaan auttaa vaikkapa harrastusmaksun maksamisessa tai kännykän hankinnassa. Keräyksen turvin voidaan järjestää vapaa-ajan toimintaa kuten ylläpitää kerhoja (askartelu, musiikki, liikunta), järjestää leirejä ja tapahtumia sekä tukea Nummelan lomakodin toimintaa.

Kampanjafilmi

Kampanjaan liittyvä filmi ”Yksinäinen tyttö” dramatisoi asiaa konkreettisen yksinjäämisen kautta, mutta sen tarina on myös symbolinen. Vähävaraisen perheen lapsella tai nuorella voi olla eriarvoisuudesta johtuva tunne siitä, ettei kuulu joukkoon.

Radiospotti

Lämmin kiitos kampanjamateriaalien suunnittelusta ja toteutuksesta mm. seuraaville pro bono -yhteistyökumppaneillemme: 
Make it Simple, Dentsu, Otto Production, Left & Right, valokuvaaja Anton Sucksdorff ja ohjaaja Markus Virpiö.