Så inget barn blir utanför

I år är barn och unga temat för den traditionella Hjälp människan -kampanjen. Barnens och de ungas såväl psykiska som fysiska välmående har varit i fara under pandemins tid. Möjligheterna att delta i fritidsintressen och att skaffa nödvändiga varor är i många familjer allt svårare.

Som en betydande hjälpare i hemlandet bekämpar Frälsningsarmén barnens och de ungas marginalisering redan innan problemen blir allvarliga. Med de insamlade medlen kan vi ge ekonomiskt och funktionsmässigt stöd också åt mindre bemedlade familjers barn.

Filmen ”En ensam flicka” som ingår i kampanjen, dramatiserar saken genom konkret ensamhet.  

Det är möjligt att donera till Hjälp människan -insamlingen under hela året. Med de insamlade medlen hjälper vi förutom barn, unga och deras familjer, också andra enskilda människor och åldringar som råkat i svårigheter.

Pressmeddelande


Ett varmt tack för kampanjens planering och förverkligande bl.a. till våra följande pro bono- samarbetspartner: Make it Simple, Dentsu, Otto Production, Left & Right, fotograf Anton Sucksdorff och regissör Markus Virpiö.


Så att alla skulle ha ett riktigt hem

Frälsningsarmén är en betydande hjälpare i hemlandet. I våra tidigare kampanjer har vi lyft fram barnfamiljernas, åldringarnas och enskilda personers liv. Nu vill vi också fästa speciell uppmärksamhet vid de hemlösas situation.

År 2019 fanns det 4 600 människor utan ett eget hem. Fastän bostadslösheten har minskat, är antalet fortfarande för stort, speciellt för att det berör unga människor.

Antalet kan fortsätta att stiga, i takt med att allt fler råkar i ekonomiska svårigheter. Frälsningsarméns arbete med att förebygga hemlöshet är betydande, och stämmer väl med organisationens mission att hjälpa de mest sårbara. Frälsningarmén strävar till att förebygga att människor blir utslagna och hemlösa, hjälpa när hemlösheten drabbar och att stöda boende i eget hem.

Filmen ”Ulkona” som ingår i kampanjen, dramatiserar saken genom konkret hemlöshet, men understryker samtidigt att en hemlös också är utanför hela samhället. Utsatthet och därpå följande hemlöshet innebär en stor ensamhet, som det är svårt att komma ur utan andras hjälp.

Ett varmt tack för kampanjens planering och förverkligande  bl.a. till våra följande pro bono- samarbetspartner: Make it simple, Vizeum, Otto Production, fotograf Onni Wiljami Kinnunen och regissör Markus Virpiö.

Hjälp oss att hjälpa. Genom din gåva kan vi hjälpa människor som löper risk att bli utslagna, så att alla skulle ha ett riktigt hem.

Frälsningsarmén är djupt engagerad i Bostad först-modellens förverkligande i huvudstadsregionen, Åbo och Björneborg.

SÅ INGEN BLIR ENSAM


 

SÅ INGEN LÄMNAS ENSAM I NÖDEN.


Utslagning får sin början med att man småningom förlorar de sociala kontakterna. Skyddsnäten försvinner.
Kampanjen beskriver hur en människa i livets stormar upplever sig vara ensam i sin nöd.
Hjälp människan. Vem som helst kan drabbas av olycka.

VEM SOM HELST KAN DRABBAS AV OLYCKA.


President Tarja Halonen och företagare Peter Vesterbacka har velat hjälpa Finlands mindre bemedlade genom att själv visa hur deras liv kunde ha gestaltat sig, om de hade drabbats av olycka. Som en del av reklamkampanjen har de låtit ta bilder av sig själv som fattiga medvandrare.

 

Även i Finland är nöden en realitet.

Hjälp dem som har det sämre ställt i vårt land; ensamma, barnfamiljer, unga och gamla.

Tack för din hjälp!

'

HUNDRA MÄNNISKOR. HUNDRA BERÄTTELSER.

Varje dag drabbar katastrofen någon, som ännu igår hade ett bra liv . Orsaken kan vara en olycka, sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, misshandel, en närståendes död – det finns hundratals berättelser, men hundratusentals hjälpbehövande. En människas olycka berör också många andra, i familjer är speciellt barnen utsatta. Hjälp människan-insamlingen stöder alla dessa människor.


TACK FÖR ALLA BIDRAG!

År 2018 inbringade Hjälp människan –kampanjen ca 1,9 miljoner euro. För oss är det av största vikt att hjälpen når fram! Med skäliga kostnader. ( Endast 17 %).

Nedanstående grafik visar, hur Hjälp människan-insamlingens penninggåvor har använts.

Tack till alla Hjälp människan-insamlingens samarbetspartner.

 

 

Kampanjens fotografier 2020, 2019, 2018  Onni Viljami Kinnunen, 2017 Anton Sucksdorff & Kasmir Häiväoja

 

Insamlingen Hjälp människan

Insamlingstillstånd:
Polisstyrelsen, RA/2016/881
15.12.2016-31.12.2021

Åland: ÅLR 2021/6434, 2.11.2021–1.11.2022 (Hjälp människan
-insamlingen)

©  Pelastusarmeija

Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland sr
PB 161, 00121 Helsingfors,
Tel. (09) 681 2300
[email protected]
www.pelastusarmeija.fi

linkki